No products in shopping cart
Menu

Kennispartner op het gebied van HACCP

 

Gullimex B.V. is HACCP specialist en marktleider op het gebied van voedselveiligheid. Als kennispartner adviseren wij u graag over uw situatie en denken mee over de beste oplossingen voor het monitoren van o.a. temperatuur. Als ondernemer in de voedingsmiddelenindustrie bent u volgens de Nederlandse wetgeving verplicht te voldoen aan de richtlijnen van HACCP. De voorschriften zijn voor veel bedrijven lastig en zeer omvangrijk. Elk bedrijf dat levensmiddelen en/of diervoeders produceert, verwerkt of distribueert moet volgens de Europese Hygiëneverordening, een voedselveiligheidsplan opstellen op basis van de 7 basisprincipes van het voedselveiligheidssysteem HACCP. Daarin staan de richtlijnen voor het gehele proces van inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport beschreven. Ondernemers die werken volgens HACCP moeten in staat zijn om veilig voedsel te kunnen produceren.

 

Wat betekent HACCP?

Het voedselveiligheidssysteem HACCP is de afkorting van Hazard Analysis Critical Control Points. De betekenis hiervan is dat dit de risicoanalyse voor het productieproces van levensmiddelen is. Bedrijven die voeding produceren of verwerken dienen de mogelijke risico’s te beschrijven in een voedselveiligheidsplan. De kritische controlepunten van het productieproces worden bepaald. Er wordt gemeten, genoteerd, gecontroleerd en geregistreerd. Het voedselveiligheidsplan bestaat uit regels en dient er voor te zorgen dat voor iedere geconstateerde afwijking een passende maatregel getroffen wordt.

HACCP is een preventief voedselveiligheidssysteem die door bedrijven zelf uitgevoerd dient te worden. De gezondheidsrisico’s worden bepaald en er wordt gekeken of deze risico’s beheersbaar zijn. Wordt het proces beheerst, wordt de veiligheid van het product aanzienlijk verhoogd.

HACCP voedselveiligheidsysteem

Het voedselveiligheidssysteem draait op volgende kernprincipes:

  • Breng potentiële risico’s van de verschillende productiefases binnen het bedrijf in kaart
  • Bepaal de kritische controlepunten (CCP’s). Dit zijn de kritische punten binnen het productieproces die continu gecontroleerd en beheerst moeten worden.
  • Per CCP dient een norm vastgesteld te worden.
  • Registreer en monitor de verschillende CCP’s. Bepaal hoe de kritische controle punten beheerst kunnen worden.
  • Stel maatregelen op. Welke maatregelen moeten ondernomen worden wanneer één van de CCP’s niet aan de vastgestelde norm voldoet.
  • Om de voedselveiligheid te garanderen moet het preventieve voedselveiligheidssysteem HACCP, regelmatig gecontroleerd worden of deze ook aan de internationale standaarden voldoet.
  • Registreer, documenteer, bewaak, alarmeer en controleer.

Als er aan de norm van deze kernprincipes voldaan wordt, bestaat de mogelijkheid voor een organisatie om een HACCP certificaat te verkrijgen. Met dit certificaat geeft een organisatie aan dat zij volgens de richtlijnen van de HACCP werkt.

Meetinstrumenten en registratiesystemen volgens HACCP

Inspelend op de strenge richtlijnen van HACCP en uw hygiënecode hebben wij ons gespecialiseerd in handmatige en geautomatiseerde oplossingen om de temperatuurregistratie te vereenvoudigen. Vaak worden de registraties nog handmatig uitgevoerd. Dit is een tijdrovende en uitdagende opgave. Bovendien ontsnapt het monitoren van onder andere temperatuur wel eens aan de aandacht. Dit proces kan verbetert en vereenvoudigt worden. Wilt u dit proces automatiseren en digitaliseren? Als kennispartner denken wij graag met u mee en adviseren wij u voor dé beste oplossing! Onze oplossingen zorgen voor een sluitende registratie, zodat u voldoet aan de strenge richtlijnen van HACCP en staat u niet voor onverwachte verrassingen bij diverse controles.

 

 

HACCP en hygiënecode

De procedures die in de hygiënecode beschreven staan zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen. De hygiënecode is op basis van de Europese wetgeving en is toepasbaar op alle horeca bedrijven en bedrijven met vergelijkbare processen (slagers, bakkers, sportkantines etc.). In de hygiënecode wordt beschreven wat de eisen zijn betreft de inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport van voedingsmiddelen. De hygiënecode dient op ieder bedrijf dat werkt met voedingsmiddelen aanwezig te zijn. Bent u werkzaam in een hotel, café, restaurant, grootkeuken? Of verstrekt u voedingsmiddelen op locatie aan derden zoals een cateringbedrijf? Dan dient u aan de richtlijnen van de hygiënecode te voldoen. Evenals de administratieve werkzaamheden van de hieruit voortvloeiende controles en registraties. Voldoet u aan de hygiënecode, voldoet u ook aan de richtlijnen van HACCP. De richtlijnen zijn zo opgesteld dat alle bedrijven er voor dienen te zorgen dat voedsel geen negatief gevolg heeft voor de consument.

Kalibratieservice volgens de richtlijnen van HACCP

Eén van de kritische controle punten is temperatuur. Om de temperatuur te kunnen controleren en te beheersen zijn kwalitatief, hoogwaardige meetinstrumenten nodig. Onze meetinstrumenten worden namelijk veelal gebruikt gedurende veeleisende omstandigheden. Het is van essentieel belang dat de meetinstrumenten ook tijdens deze omstandigheden uiterst nauwkeurig blijven meten. De HACCP regelgeving verplicht de ondernemer dan ook om de meetinstrumenten 1 x per jaar ter controle aan te bieden.

Eenmaal een meetinstrument aangeschaft kan de ondernemer vaak ook niet meer zonder. In onze ServiceCenter in Borne bieden wij de mogelijkheid om voedselthermometers en temperatuurloggers te laten controleren en kalibreren. Indien u aangemeld bent voor de oproepservice krijgt u twee weken voor het verstrijken van de certificaatdatum een oproep om uw meetinstrument ter controle aan te bieden. Wij zorgen er voor dat de jaarlijkse controle niet vergeten wordt. Het meetinstrument wordt gecontroleerd en gekalibreerd. Na het afronden van de kalibratie voldoet het meetinstrument weer aan de HACCP eisen.

Werkwijze kalibratieservice

Waar normaal gesproken wordt gekalibreerd op twee kalibratiepunten, kalibreren wij de insteekvoeler van de voedselthermometer op drie kalibratiepunten. De kalibratie van de insteekvoeler wordt uitgevoerd in stabiele thermostaatbaden bij 0°C, 120°C en -20°C.

Behalve de voedselthermometers worden ook de meetinstrumenten met infrarood optiek gekalibreerd. Dit gebeurd bij 0°C, 20°C en 60.