No products in shopping cart
Menu

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574. Voor onze Belgische relaties hanteren wij een aanvulling op deze FHI voorwaarden. De aanvulling treft u ook aan op de achterzijde van elke factuur.

FHI Algemene Leveringsvoorwaarden – NL

FHI Algemene Leveringsvoorwaarden – EN

FHI Algemene Leveringsvoorwaarden – FR

Aanvulling op de Nederlandse Algemene Leveringsvoorwaarden (specifiek voor Belgische klanten)

Retourneren

In het kader van de Wet ‚Kopen op Afstand‘ heeft u na het doen van aankopen bij Gullimex B.V. het recht op een bedenkperiode van 14 dagen na aflevering van het product. In deze periode mag een product worden geretourneerd, mits ongebruikt en in de originele onbeschreven verpakking. Na een akkoord van onze service afdeling op de verpakking, zal u een creditfactuur ontvangen. Mocht een instrument opnieuw gekalibreerd moeten worden, dan worden deze kosten doorberekend aan de klant.

In bijzondere gevallen kan er afgeweken worden van de gestelde 14 dagen.