No products in shopping cart
Menu

Werken met menselijk lichaamsmateriaal vereist hoge eisen en continue monitoring

De Centrale Biobank in het UMC Utrecht is opgericht om menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek te verzamelen, indien nodig te bewerken, op te slaan onder gecontroleerde omstandigheden, te beheren en vervolgens weer uit te geven voor specifiek medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit patiëntmateriaal wordt veelal opgeslagen in -80°C vriezers of in stikstofvaten met een temperatuur van circa -180°C. Continue monitoring en bewaking van temperaturen is vanuit kwaliteitsoogpunt vereist zodat meteen gereageerd kan worden bij storingen.

Nieuwsgierig naar de oplossing die we het UMC geboden hebben? Vul uw gegevens in en download de casestudy. U ontvangt een link per e-mail.