No products in shopping cart
Menu

Ebro EBI 16 (Elektronische Alternatieve Bowie & Dick test en DPCD)

Dagelijks wordt op de aanwezige sterilisator(en) een routinecontrole uitgevoerd, hierbij wordt de werking gecontroleerd en geregistreerd. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een instrumentvolgsysteem die de routing van alle instrumenten registreert. Zou een koppeling van de kritische parameters van de routinecontrole aan het instrumentvolgsysteem de traceerbaarheid van de gesteriliseerde batches niet vergemakkelijken?

EBI 16 Logger voor Bowie & Dick test

De EBI 16 is een compacte datalogger (elektronische Bowie & Dick test). De logger wordt gebruikt voor het uitvoeren van de dagelijkse routinecontrole van uw sterilisator, conform EN 285/ISO 17665. Door het meten van sterilisatieparameters zoals temperatuur, druk en tijd controleert de EBI 16, met behulp van de software het sterilisatieproces. De logger voert de meting uit op een reproduceerbare manier.

Eenvoudige software

Direct na de routinecontrole geeft de software van de EBI 16 aan of de test geslaagd is of niet. Slaagt de test niet, dan geeft de software suggesties voor mogelijke oorzaken. Ook handig: de software maakt het mogelijk per gebruiker rechten toe te kennen. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat medewerkers van een CSA slechts een keuze hoeven te maken uit enkele relevante iconen: controle starten, evalueren en reeds uitgevoerde testen bekijken.

Genormeerd én positieve praktijkervaringen

Het onafhankelijk testinstituut SMP heeft vastgesteld dat de EBI 16 volledig voldoet aan de normering 11140-4. Vijf Nederlandse DSMH’s hebben de EBI 16 bovendien aan een praktijktest onderworpen, met een positief eindoordeel als gevolg.

25% meer cycli

De EBI 16 gaat 500 cycli mee, wat 25% meer is dan gebruikelijk. Dat maakt de logger een stuk voordeliger dan elke andere logger. Met onze unieke omruilservice krijgt u, voor het verstrijken van het maximaal aantal cycli een nieuwe logger, zodat continuïteit is gewaarborgd

Whitepaper downloaden

Welk instrument is het meest geschikt voor mijn CSA? In dit whitepaper leggen we beide instrumenten naast elkaar en laten we drie ziekenhuizen aan het woord over hun ervaring met de instrumenten.