No products in shopping cart
Menu

HACCP thermometer

 

Om de voedselveiligheid te kunnen garanderen zijn voor het bereiden, in- en terugkoelen, bewaren, transporteren en distribueren van levensmiddelen betrouwbare meetinstrumenten noodzakelijk: een HACCP thermometer is hiervoor het meest geschikte instrument. De wetten en voorschriften van onder andere HACCP, BRC en IFS verplichten u gebruik te maken van een thermometer die voldoen aan de richtlijnen. Een HACCP thermometer voorzien van een ISO-kalibratiecertificaat helpt u om eenvoudig te kunnen voldoen aan het verplichte onderdeel “meten en registreren”.

 

HACCP thermometer voor uw voedselveiligheidsplan

Om de voedselveiligheid te kunnen garanderen is een voedselveiligheidsplan (HACCP) voor bedrijven opgesteld. Dit is een voedselveiligheidssysteem waarbij er wordt gekeken of er alles aan wordt gedaan om de veiligheid van het voedsel te waarborgen. Bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking en vervoeren van levensmiddelen dienen dit, volgens het HACCP voedselveiligheidssysteem, op een veilige manier te doen. Zij moeten tijdens deze gehele procedure alle mogelijke risico’s afdekken en tevens registreren hoe zij dit doen en of dit lukt. Het is namelijk van essentieel belang dat de veiligheid van de consument niet in gevaar komt. Om deze reden is het van groot belang dat alle gemeten waarden betrouwbaar zijn en dat bedrijven niet achteraf geconfronteerd worden met onverwachte meetresultaten. Met een HACCP thermometer bent u zeker van juiste metingen met direct inzicht in de meetresultaten.

Bekijk alle HACCP thermometers in de Gullimex webshop

Verplichte kalibratie volgens HACCP

Kalibreren betekent dat alle eigenschappen van de thermometer worden vergeleken met de standaard en indien nodig aangepast.  De wetten en voorschriften van HACCP verplichten u bovendien uw HACCP thermometer jaarlijks te laten kalibreren. Met ons ServiceCenter ondersteunen wij ondernemers bij het voldoen aan deze verplichting. Indien u zich aanmeldt voor de kalibratieservice krijgt u twee weken voor het verstrijken van de kalibratietermijn een oproep om het meetinstrument ter controle aan te bieden. Wij kunnen de kalibratie uitvoeren bij ons op locatie.

Deze HACCP thermometers worden het meest gekocht door onze klanten: