No products in shopping cart
Menu

Mapping & Validatie

Mapping is een meetprocedure waarmee u inzicht krijg in het temperatuurgedrag binnen een geconditioneerde ruimte. Het meet en registreert de temperatuurcondities, temperatuurgelijkheid en het temperatuurverloop wanneer zich wijzigingen voordoen in de ruimte.

Waarom is mapping noodzakelijk?

Diverse branches zijn gebonden aan strikte regels voor het bewaren en vervoeren van producten. Die regels zijn opgesteld door producenten of vloeien voort uit normen, zoals HACCP, GMP en GDP. Met mapping brengen we gedurende een bepaalde periode nauwkeurig in kaart hoe een ruimte zich thermisch gedraagt. De gegevens geven u, uw leverancier en uw afnemer zekerheid over de kwaliteit van uw product of dienst

Hoe werkt temperatuurmapping?

We plaatsen op verschillende plekken in een ruimte een sensor. Vervolgens bekijken we hoe de temperatuur in de ruimte zich gedraagt in verschillende testsituaties. Die gegevens laten goed zien onder welke omstandigheden de ruimte voldoet aan de regelgeving en wat de zwakke plekken zijn. Handige informatie wanneer u bijvoorbeeld van plan bent temperatuursensoren te gebruiken en wilt weten waar u die het beste kunt plaatsen. Temperatuurmapping is onder andere mogelijk in opslagruimtes voor medicijnen en voedsel, koelcellen en vriezers en in gekoelde transportwagen.

Validatie

Wij valideren uw systeem om aan te tonen dat processen, apparatuur, materialen, werkstappen of systemen daadwerkelijk leiden tot het verwachte resultaat.