No products in shopping cart
Menu

Microbiologische sneltesten

Als producent van voedingsmiddelen en farmaceutische producten opereert u in een steeds zwaarder en strengere omgeving. Overheden proberen elke vorm van risico op verontreinigde of bedorven producten te beperken door wet- en regelgeving. De diverse richtlijnen beschrijven het gehele proces van inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoopt en transport.

Voor zowel de voedingsindustrie als de medische- en farmaceutische sector is hoge mate van hygiëne essentieel. Het uitvoeren van extra hygiënecontrole op de uitgevoerde reinigingsmethodes is daarom erg belangrijk. Zodat micro-bacteriën als E.Coli, Entero, Coliformen en Kolonie Vormende Eenheden gedetecteerd kunnen worden.

Hygiena biedt de mogelijkheid om met de microbiologische sneltest, MicroSnap, uiterst nauwkeurige metingen uit te voeren. De sneltesten geven al binnen 8 uur resultaat, zodat u dezelfde dag nog over kunt gaan tot batch vrijgave. U heeft de gewenste informatie sneller voor handen dan bij laboratorium onderzoeken. U kunt daardoor sneller ingrijpen bij een negatief resultaat. Daarmee worden terugroep acties en eventuele imagoschade voorkomen.

Welke luminometer dient er gebruikt te worden bij microbiologische sneltesten?

Hygiena biedt met de EnSURE en de SystemSURE Plus twee kwaliteitscontrolesystemen waarmee de Hygiena van een oppervlakte of in (spoel)water getest kan worden. Om de reinigingsmethode te controle is een oppervlakte test voor hygiënecontrole met de SystemSure Plus en de UltraSnap (oppervlakte sneltest) en de AquaSnap (spoelwater) voldoende voor een betrouwbaar resultaat.

Wanneer u microbiologische testen uitvoert dient er gebruik gemaakt te worden van de EnSURE. Het systeem kan ingezet worden voor zowel ATP-hygiënemonitoring of voor microbiologische testen voor monitoring van de productieomgeving en het testen van het eindproduct. De EnSURE is een uiterst nauwkeurig instrument, waarmee meerdere kwaliteitsindicatoren verzamelt en geanalyseerd kan worden. Daardoor is het meetinstrument onmisbaar voor de voedselveiligheid en de kwaliteitsmanager.