No products in shopping cart
Menu

pH- en geleidbaarheidsmeters

CT-830 geleidbaarheidsmeter

Geleidbaarheid is een grootheid die in vele vakgebieden wordt gecontroleerd. Geleidbaarheid is een meting van de hoeveelheid opgelost zout in een bepaalde vloeistof en is omgekeerd proportioneel aan de resistiviteit.

Door gebruik te maken van een geleidbaarheidsmeter kan onder andere de concentratie van reiniging- en desinfectiemiddelen in een oplossing maar ook water worden gecontroleerd. De meeste reinigings- en desinfectiemiddelen hebben een geleidbaarheid welke met behulp van een geleidbaarheidsmeter te meten is. Er is een verband tussen de geleidbaarheid en de concentratie. Hoe hoger de concentratie, hoe hoger de geleidbaarheid. Het laatste spoelwater van bijvoorbeeld een reiniging & desinfectie machine zal nabij nul m/S moeten zijn.

De CT-830 heeft een logfunctie en beschikt over temperatuurcompensatie, daarnaast is het instrument compatibel met de winlog.pro, winlog.med en winlog.validation.

PHT-830 pH meter

Verhogen ofverlagen pH waarde.

De reinigende werking van water wordt verhoogd door het verhogen van de pH-waarde. Het vuil- en vetlosmakend effect wordt door het verhogen van de pH verbeterd. Voor het reinigen van instrumenten in een wasmachine is een pH van circa 11 gebruikelijk. Een goed reinigingsmiddel bevat onder andere corrosie-inhibbitoren waarmee corrosie op instrumenten wordt voorkomen. Het wassen van instrumenten met deze pH is dan ook absoluut geen probleem.

Net zo goed als door het verhogen van de pH de reinigende werking toeneemt, geldt hetzelfde voor een verlagen van de pH. Afhankelijk van de aard van de verontreiniging kiest men voor verhogen of verlagen van de pH. In de zogenaamde wasstraten met een aantal kamers waarin de instrumenten worden gewassen, kan er een zure voorreiniging plaatsvinden met een pH van circa 3. in de loop der jaren is gebleken dat met name bij bloedverontreinigingen deze zure voorreiniging goede resultaten oplevert.

Na desinfectie dienen residuen zorgvuldig van het instrument te worden verwijderd. Meting van de concentratie in het spoelwater dient onderdeel van de procesvalidatie te zijn.

Een betrouwbare meetmethode van de door de mantel geabsorbeerde hoeveelheid desinfectans is niet beschikbaar, maar meting van de concentratie in het spoelwater is een goed alternatief.

Door een adequate naspoelcyclus met bacterievrij water kan de hoeveelheid achtergebleven desinfectans tot aanvaardbare, niet-toxische concentraties worden beperkt.