No products in shopping cart
Menu

pH meters

U wilt de veiligheid en daarmee de kwaliteit van uw voedingswaren waarborgen door de pH-waarde van uw levensmiddelen te meten. Het meten van de zuurtegraad met een pH meter is behalve het meten van temperatuur één van de meest belangrijke indicatoren voor de kwaliteit en veiligheid van de levensmiddelen. Behalve de kwaliteit en veiligheid wordt met de zuurgraad bovendien de bewaartijd bepaald.

 

pH meters voor de voedingsindustrie

De pH waarde wordt gemeten van verschillende producten zoals, vlees, yoghurt, kaas, melk etc. Het meten van de pH waarde in bijvoorbeeld de vleesindustrie is essentieel. De kwaliteit van het vlees kan namelijk beïnvloed worden door diverse factoren. Zoals de gezondheid van het geslachte dier, stress, voeding etc. Zeker bij export kent de meetresultaten van pH nauwe grenzen. De gemeten pH waarde bepaald of het vlees geschikt is voor verkoop. Stijgt de pH waarde boven de 7,0 dan zal het vlees afgekeurd worden.

pH meters voor transport

Na het transport van levensmiddelen dient de tank volledig te worden gereinigd en gedesinfecteerd, om microbiologische groei te voorkomen, zoals bacteriën en schimmels. Een grondige reiniging of desinfectie is echter niet altijd 100% betrouwbaar. Wij bieden met de pH meter een oplossing om de pH waarde in het laatste spoelwater te meten, zodat gecontroleerd kan worden of de reinigingsmethode het gewenste effect heeft gehad.

pH meters voor de (fris)drankenindustrie

U wilt de veiligheid en daarmee de kwaliteit van uw (fris)drank waarborgen door de pH-waarde te meten. Het meten van de zuurtegraad met een pH meter is behalve het meten van temperatuur een belangrijke indicator voor de kwaliteit en veiligheid van het product.