No products in shopping cart
Menu

Mapping

Mapping is een meetprocedure waarmee u inzicht krijgt in het temperatuurgedrag binnen een geconditioneerde ruimte. Het meet en registreert de temperatuurcondities, temperatuurgelijkheid en het temperatuurverloop wanneer zich wijzigingen voordoen in de ruimte. Temperatuur mapping wordt ook wel validatie genoemd.

Waarom is mapping noodzakelijk?

Diverse branches zijn gebonden aan strikte regels voor het bewaren en vervoeren van producten. Die regels zijn opgesteld door producenten of vloeien voort uit normen, zoals HACCP, GMP en GDP. Wij brengen met mapping gedurende een bepaalde periode nauwkeurig in kaart hoe een ruimte zich thermisch gedraagt. De gegevens geven u, uw leverancier en uw afnemer zekerheid over de kwaliteit van uw product of dienst.

Hoe werkt temperatuurmapping?

We plaatsen op verschillende plekken in een ruimte een sensor. Vervolgens bekijken we hoe de temperatuur in de ruimte zich gedraagt in verschillende testsituaties. Die gegevens laten goed zien onder welke omstandigheden de ruimte voldoet aan de regelgeving en wat de zwakke plekken zijn. Die informatie is vooral handig wanneer u bijvoorbeeld van plan bent temperatuursensoren te gebruiken en u wilt weten waar u die het beste kunt plaatsen. Temperatuurmapping is onder andere mogelijk in opslagruimtes voor medicijnen en voedsel, koelcellen en vriezers en in gekoelde transportwagen.

Wilt u meer informatie over temperatuurmapping?

Om u in het bedrijfsproces volledig te ontzorgen, bieden wij met ons ServiceCenter en onze service monteurs op de weg een prima oplossing als het gaat om kalibratie, mapping en reparatie & onderhoud op locatie. Wilt u alvast meer informatie over temperatuur mappingen? Klik dan op onderstaande button voor het aanmeldformulier. Eén van onze medewerkers neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.